GDPR Privatnost podataka

GDPR Privatnost podataka
GDPR PRAVILA PRIVATNOSTI
 
Vođenje obrade podataka
 
Vezo commerce d.o.o. OIB 46539305928 , Sjedište: Labin, Industrijska zona Dubrova, Gorica 201, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Pravila privatnosti se primjenjuju na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Pravila se ne primjenjuju na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Kako prikupljamo osobne podatke
Vezo commerce d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:
•    ukoliko nas izravno kontaktirate putem bilo koje internetske stranice Vezo commerce d.o.o.  kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše proizvode ili usluge
•    ukoliko izravno od nas kupite proizvod ili uslugu
•    ukoliko odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
•    ukoliko nam naši partneri ili principali dostave vaše podatke na dozvoljen način
•    ukoliko smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora, na primjer od posrednika za poslovne adrese
•    ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika

Koji podaci se mogu prikupljati
Možemo prikupljati sljedeće vrste podataka:
•    Kontaktni podaci - ime, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj faksa.
•    Korištenje internetske stranice - način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje
•    Fotografije i video snimke - u slučaju prezentacija na sajmovima, konferencijama i drugim sličnim događanjima, možemo poprati događaj fotografiranjem ili snimanjem video materijala koje kasnije objavljujemo na internetskim stranicama Vezo commerce d.o.o. i društvenim mrežama
•    Informacije o prodaji, uslugama i servisu - informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj računa ili ugovora i informacije o činjenici korištenja naših usluga, uključujući prigovore i zahtjeve
•    Informacije o povijesti kupca - stupanj zadovoljstva kupca, zaprimljene ponude, podaci o kupnji uključujući predmet i datum kupnje, datum isporuke, informacije o jamstvu, odaziv na kampanje, povijest prigovora, povijest servisa i usluga

Kako se vaši podaci mogu koristiti
Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova", a mi ovim pravilnikom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.
Opravdana osnova za upotrebe su Legitimni interes i Suglasnost.
Legitimni interes:

Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Vezo commerce d.o.o. za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim proizvodima i uslugama, kao i u svrhu održavanja najviših standarda prodaje i usluga iz svoje ponude.
Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Vezo commerce d.o.o.  da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu.
Ponude i prodaja
Vaši osobni podaci koristiti će se za obradu ponuda i prodaju.
Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ili ga čak onemogućiti.

Vezo commerce d.o.o.  prikuplja kontaktne podatke, osobne podatke i interese, informacije o ponudama, prodaji, pruženim uslugama , te ih može koristiti kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.
Vezo commerce d.o.o. može te informacije podijeliti s partnerima, na primjer pravnim osobama koje pružaju uslugu financiranja, kako bi odgovorio na vaše zahtjeve i dao vam odgovarajuću ponudu.
Podrška kupcima
Vezo commerce d.o.o.  će prikupiti kontaktne podatke, podatke o kupljenim proizvodima, uslugama, jamstvu i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, ili koristite naše ostale usluge u svrhu obrade zahtjeva na temelju jamstva ili tehničke podrške za kupljenu robu..
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge (na primjer dostava na adresu), ili ustupanje podataka proizvođaču u svrhu rješavanja tehničkih ili drugih problema.

Suglasnost:

Vezo commerce d.o.o. koristi se direktnim marketingom temeljem Vašim odobrenih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama u našoj ponudi, o posebnim pogodnostima za kupnju, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost.
Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Pravne obveze:
Vezo commerce d.o.o.  podliježe zakonima Hrvatske i dužan ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka
Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:
•    strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa"
•    sigurni prijenos prikupljenih podataka,
•    postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
•    trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.
Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).
Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Vezo commerce d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Zaštitne mjere za informacije o lokaciji

Određene usluge, na primjer dostava paketa na adresu, mogu se ponuditi isključivo ako odlučite otkriti svoju lokaciju.
Vrlo ozbiljno shvaćamo povjerljivost takve informacije o lokaciji te koristimo slijedeće zaštitne mjere za informacije o lokaciji:
•    Informacija se prikuplja ili joj se pristupa u tom obliku samo kada je to potrebno pružanje tražene usluge ili gdje smo zakonski obvezni zadržati i/ili pružiti tu informaciju (i gdje smo obvezni ustupiti tu informaciju tijelu za provedbu zakona ili drugoj trećoj strani, u tom slučaju ćemo vas obavijestiti, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina ili ako nam to nije dopušteno).
•    Svaka druga upotreba informacija o lokaciji u svrhu analize izvršit će se na nepovratno anonimiziranim skupovima podataka

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.
U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.
U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti izbrisani odmah.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i pritužbu tijelu za zaštitu podataka
Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail
U svakom trenutku imate pravo:
•    tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke
•    da vam pošaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
•    tražiti nas da ispravimo sve netočnosti u podacima koje imamo
•    tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
•    u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom
•    dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
•    tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje
 
 
    ZAŠTITA PODATAKA

Vaše osobne podatke koje dajete dobrovoljno pohraniti ćemo u našoj evidencijskoj bazi kupaca.
Vaše osobne podatke prikupljamo i koristimo u svrhu obrade narudžbe,
slanje promotivnih materijala, za unaprjeđenje odnosa sa kupcima u mjeri i vremenu koje je
neophodno za ostvarenje navedene svrhe u svakom pojedinom slučaju.
Prilikom registracije kupca dajete Vašu suglasnost za obradu Vaših podataka u naprijed navedene svrhe.
Kupac je suglasan da mu se VEZO COMMERCE d.o.o. može obraćati pismenim putem, telefonski ili
elektroničkom poštom te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi.

Vaše osobne podatke štitimo sukladno zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih nećemo ni na koji način učiniti dosupnima trećima.
Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe
ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.
Imate pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka.

Jamčimo Vam da Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka,
jer je to protivno našoj politici o privatnosti.
Tražimo Vaše posebno dopuštenje ako želite da Vas kontaktiramo u vezi specijalnih ponuda i akcija.
Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske,
za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

    IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

VEZO COMMERCE  d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne,
osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza;
informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka i redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi djelatnici VEZO COMMERCE d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Kutna garnitura CASABLANCA MT

Kutna garnitura CASABLANCA MT

Cijena: 1.556,00 €
Popust: - 23 %
Nova cijena: 1.199,00 €
Vaša ušteda: 357,00 €
više
Kutna garnitura DIEGO MT

Kutna garnitura DIEGO MT

Cijena: 1.766,00 €
Popust: - 10 %

Nova cijena: 1.589,40 €
više
Kutna garnitura HAVANA MT

Kutna garnitura HAVANA MT

Cijena: 1.356,00 €
Popust: - 10 %

Nova cijena: 1.220,40 €
više
Madrac STANDARD Baby 120x060 - MojSan

Madrac STANDARD Baby 120x060 - MojSan

Cijena: 79,00 €
Popust: - 10 %

Nova cijena: 71,10 €
više
Madrac TEEN 190/200x080 - MojSan

Madrac TEEN 190/200x080 - MojSan

Cijena: 233,00 €
više

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više