Raskid ugovora i povrat robe

Raskid ugovora i povrat


Prije samog sklapanja Ugovora, Korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na „Uvjeti korištenja" ispod pregleda narudžbe (obavijest iz članka 57. st. 1. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA).


Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje proizvoda u posjed Kupcu bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:


ako je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude potpuno ispunjena ako je predmet Ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti  Vezo commerce d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

Obrazac (izjava) za jednostrani raskid Ugovora nalazi se u sklopu Uvjeta kupovine.

Izjava se šalje poštom (na Vezo commerce d.o.o. Labin, Ind.zona Dubrova, Gorica 201), elektroničkom poštom na info@vezo.hr.U njoj je potrebno navesti broj narudžbe (računa), datum narudžbe (računa), ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa, ili adresu e-pošte.


Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Vezo commerce d.o.o. zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Vezo commerce d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da mu je proizvod poslan.


Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Vezo commerce d.o.o. Labin, Ind.zona Dubrova, Gorica 201, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam. Korisnika se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj mob. 00385 91 2255 022 ili se javi na info@vezo.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja proizvoda.


Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Korisnik je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onome što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje


Povrat robe i zaštita potrošača


Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Kupac ima pravo vratiti robu koju nije naručio ili robu kod koje je naknadno utvrđena greška ili oštećenje koje nije nastalo transportom. Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon međusobnog dogovora (telefonom ili e-mailom), uz instrukcije za povrat te će Kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, a tvrtka Vezo commerce d.o.o. dužna je na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Vezo commerce d.o.o. voditi će i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Prije sklapanja ugovora (kupovine) tvrtka Vezo commerce d.o.o. potrošača će obavijestiti putem predračuna, tekstom na ovoj stranici ili na drugi način o imenu, sjedištu i matičnom broju tvrtke kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda ili usluga koje se nude, cijeni proizvoda ili usluge uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, pravu potrošača na raskid ugovora prema ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, pretpostavkama i postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem web narudžba ili cijena vrijede.

U slučaju telefonske narudžbe, identitet tvrtke, kao i komercijalna svrha poziva biti će izričito navedeni prilikom započinjanja razgovora. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge potrošaču će biti predana potvrda prethodne obavijesti u pisanom ili u nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju koja će sadržavati sve podatke koje sadrži i prethodna obavijest.


Zaštita osobnih podataka


Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Izjava o kolačićima (Cookies policy)

Kako bi stranice www.vezo.hr (shop.vezo-commerce.com) ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies).

Prema regulacijama EU, Vezo commerce d.o.o.Labin prije spremanja Cookiesa (kolačića) mora zatražiti pristanak Korisnika.

Korištenjem web stranice www.vezo.hr (shop.vezo-commerce.com) internetske trgovine Korisnik pristaje na upotrebu Cookiesa (kolačića).

Cookie-i su neophodan dio procesa naplate i bez njihovog korištenja, nećete biti u mogućnosti dodati proizvode u košaricu i završiti proces plaćanja.

Ukoliko želite više informacija o cookie-ima, posjetite www.allaboutcookies.org.

Potrošački prigovori i primjedbe

Sukladno ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, Kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: info@vezo.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.


JAMSTVO I REKLAMACIJE  


Svi ponuđeni proizvodi podliježu minimalno jednogodišnjem jamstvu.

U tom periodu proizvođač ili uvoznik rješava reklamaciju u roku navedenom u jamstvenoj ispravi

isporučenoj uz proizvod na način da nama isporuči defektni dio (proizvođači/uvoznici namještaja)

ili ga sam zamjenjuje kod kupca (proizvođači bijele tehnike).

Ako su kupcu naši monteri montirali namještaj oni zamjenjuju oštećeni dio bez doplate dok kupac u

periodu čekanja proizvod može normalno koristiti.

Ako naši monteri nisu montirali namještaj Vi preuzimate reklamirani dio na našem skladištu te u

vlastitom angažmanu do kraja rješavate reklamaciju.

Ovisno o proizvođaču neke je oštećene dijelove potrebno vratiti a neki ostaju kupcu ili se bacaju.


PRIHVAĆANJE NAVEDENIH UVJETA PRODAJE  


Uplatom dijela iznosa ili cijelog iznosa naručene robe kupac prihvaća sve gore navedene uvjete prodaje

te gubi svako pravo na izmjene izabranih proizvoda i dogovorenih tj. prihvaćenih uvjeta prodaje.


Kutna garnitura CASABLANCA MT

Kutna garnitura CASABLANCA MT

Cijena: 1.556,00 €
Popust: - 10 %

Nova cijena: 1.400,40 €
više
Kutna garnitura DIEGO MT

Kutna garnitura DIEGO MT

Cijena: 1.766,00 €
Popust: - 26 %
Nova cijena: 1.299,00 €
Vaša ušteda: 467,00 €
više
Kutna garnitura HAVANA MT

Kutna garnitura HAVANA MT

Cijena: 1.356,00 €
Popust: - 10 %

Nova cijena: 1.220,40 €
više
Madrac STANDARD Baby 120x060 - MojSan

Madrac STANDARD Baby 120x060 - MojSan

Cijena: 79,00 €
Popust: - 10 %

Nova cijena: 71,10 €
više
Madrac TEEN 190/200x080 - MojSan

Madrac TEEN 190/200x080 - MojSan

Cijena: 233,00 €
više

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više